Hvad koster det at blive en Hjertesikker Zone?

Hvad koster det at blive en Hjertesikker Zone?

Det er gratis for alle at blive en Hjertesikker Zone indtil udgangen af året.

Herefter vil der være en registreringsafgift på 1.000-3.000 kr. afhængig af størrelsen på jeres zone.

Zoner med mere end 10 opsatte hjertestartere betaler 3.000 kr. for en treårig periode, og zoner med mindre end 10 hjertestartere betaler 1.000 kr. for perioden. Prisen inkluderer en formel godkendelse, individuel rådgivning og officielle materialer til markedsføring af zonen.

Aftalen evalueres årligt. Derudover kan zonen opnå fornyet godkendelse for 1/3 af den oprindelige pris efter, at den treårige periode er gået, forudsat at tjeklistens punkter fortsat er gældende. Hvis der f.eks. er tale om større ændringer i organiseringen, skal zonen vurderes på ny.

Mindre foreninger kan ansøge om at blive undtaget at betale registreringsafgiften. Det vil være op til advisory board’et at vurdere om dette kan imødekommes.