Bliv en Hjertesikker Zone

Bliv en Hjertesikker Zone

Ansøgningsprocessen

For at blive en Hjertesikker Zone er der en række kriterier, der skal opfyldes. Når I har udfyldt en ansøgning, vil I blive ringet op af en projektleder fra Dansk Råd for Genoplivning til et kort interview. Herefter indstilles ansøgningen til et advisory board, der behandler jeres ansøgning. Aftalen evalueres årligt efter dato for etablering ved at indsende en opdateret tjekliste til DRG’s sekretariat. Det er disse kriterier, som I skal leve op til for at blive en Hjertesikker Zone:

 1. Alle kan få adgang til en hjertestarter og tage den i brug inden for 3 minutter.*
 2. Hjertestarterne, som indgår i zonen, er registreret på Hjertestarter-Netværket. (Hvis de ikke allerede er registreret, kan de registreres her).
 3. Hjertestarterne er offentligt tilgængelige. (Udsagnet er kun relevant for zoner uden adgangskontrol)
 4. Minimum én hjertestarter er offentlig tilgængelig 24/7.
 5. Der er en velbeskrevet og systematisk procedure for løbende vedligeholdelse og opsyn af de offentligt tilgængelige hjertestartere. Det anbefales, at hjertestarterne tjekkes mindst én gang om ugen.
 6. Alle hjertestartere er påsat en kontaktlabel (på fadderen af hjertestarteren) med kontaktoplysninger.
 7. Der kan ringes 1-1-2 og påbegyndes hjertelungeredning umiddelbart efter konstatering af formodet hjertestop.
 8. Ansatte, frivillige eller andre med tilknytning til zonen informeres så vidt muligt om muligheden for at melde sig som frivillig hjerteløber.
 9. Instruktion i hjertelungeredning:
  a. I zoner med under 10 ansatte skal alle ansatte deltage i kurser i hjertelungeredning hvert andet år, mens frivillige, beboere og lignende skal have tilbuddet om at deltage.
  b. I zoner med 10 ansatte og derover deltager minimum 20% i kurser i hjertelungeredning hvert andet år
  For at sikre kvaliteten af kurserne skal det være kurser, som afholdes af kursusudbydere under Dansk Råd for Genoplivning eller Dansk Førstehjælpsråd.


Når I har gennemgået tjeklisten, og I mener, I lever op til alle kriterier, er næste skridt at udfylde en ansøgningsformular.

*Har I behov for flere hjertestartere, kan I overveje at sende en ansøgning til TrygFonden. Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. september.

Endelig godkendelse

Når advisory boardet har godkendt jeres ansøgning, kontakter Dansk Råd for Genoplivning jer med en endelig godkendelse samt oplysninger om betaling. Når betalingen er modtaget, vil I få tilsendt jeres synlighedspakke inden for to uger.