Om Hjertesikker Zone

Om Hjertesikker Zone

Hjertesikker Zone er etableret i 2022 og er en borgerrettet indsats, der arbejder for at forbedre overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark. Dansk Råd for Genoplivning, TrygFonden, Hjerteforeningen, Brancheforening for Hjertestartere og de præhospitale direktioner står bag indsatsen.

Genoplivningsområdet har gennemgået en rivende udvikling de seneste 20 år, og der er på kort tid etableret en landsdækkende Hjerteløberordning og et nationalt Hjertestarter-Netværk, der integrerer de mange hjerteløbere og hjertestartere i den præhospitale praksis. Konceptet HjerteSikker Zone er med til at fortsætte denne udvikling, så endnu flere danskere overlever hjertestop uden for hospital. Målet er, at 19 % skal overleve et hjertestop uden for hospital i Danmark, svarende til yderligere 150 liv om året.

Advisory board

Det er et advisory board, som behandler ansøgninger om at blive en Hjertesikker Zone og kommer med eventuelle konkrete anbefalinger til den enkelte ansøger. Advisory boardet består af ni medlemmer med lægefaglig og organisatorisk kompetence til at kvalificere en Hjertesikker Zone:

Organisation Repræsentant
TrygFondens Hjertestarter-netværk og Hjerteløberordning

Grethe Thomas, projektchef, TrygFonden

Julie Samsøe Kjølbye, ph.d.-studerende, Region Hovedstadens Akutberedskab

Mads Christian Tofte Gregers, læge, ph.d.-studerende, Region Hovedstadens Akutberedskab

De regionale akutberedskaber

Daniel Wittrock, afdelingsleder, Ambulance Syd

Brancheforening for Hjertestartere

Carsten Roth, formand for Brancheforening for Hjertestartere

Hjerteforeningen

Tim Boye, projektleder og Rikke Primdahl, senior projektleder, Hjerteforeningen

Dansk Råd for Genoplivning

Fredrik Folke, forskningsleder, Region Hovedstadens Akutberedskab

Lægefaglig direktør fra de regionale akutberedskaber

Lars Bredevang Andersen, lægefaglig vicedirektør, Region Sjælland, Præhospitalt Center