Om Hjertesikker Zone

Om Hjertesikker Zone

Hjertesikker Zone er etableret i 2022 og er en borgerrettet indsats, der arbejder for at forbedre overlevelsen efter hjertestop uden for hospital for alle danskere. Dansk Råd for Genoplivning, Hjerteforeningen, Brancheforening for Hjertestartere, TrygFondens Hjertestarter-Netværk og de præhospitale direktioner står bag indsatsen.

Advisory Board

Det er advisory boardet, der behandler ansøgningerne om at blive en Hjertesikker Zone samt kommer med eventuelle konkrete anbefalinger til den enkelte ansøger. Advisory boardet består af disse 9 medlemmer med lægefaglig og organisatorisk kompetence til at kvalificere en Hjertesikker Zone:

Organisation Repræsentant
TrygFondens Hjertestarter-netværk og Hjerteløberordning

Grethe Thomas, projektchef, TrygFonden

Julie Samsøe Kjølbye, ph.d.-studerende, Region Hovedstadens Akutberedskab

Mads Christian Tofte Gregers, læge, ph.d.-studerende, Region Hovedstadens Akutberedskab

De regionale akutberedskaber

Daniel Wittrock, afdelingsleder, Ambulance Syd

Brancheforening for Hjertestartere

Carsten Roth, formand for Brancheforening for Hjertestartere

Hjerteforeningen

Tim Boye, projektleder og Rikke Primdahl, senior projektleder, Hjerteforeningen

Dansk Råd for Genoplivning

Fredrik Folke, forskningsleder, Region Hovedstadens Akutberedskab

Lægefaglig direktør fra de regionale akutberedskaber

Martin Rostgaard-Knudsen, præhospital lægefaglig direktør, Region Nordjylland, Den Præhospitale Virksomhed